La Diputació de Barcelona donarà suport al projecte de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut

Notícies

La Diputació de Barcelona donarà suport al projecte de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut

El projecte i plataforma de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut rebrà un suport econòmic de 3.000€ per part de la Diputació de Barcelona.

Diputació de Barcelona

El projecte i plataforma de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut rebrà un suport econòmic de 3.000€ per part de la Diputació de Barcelona. Així ho va confirmar el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 19 de maig, que informava de la resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de Barcelona a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2014.

El projecte ha estat molt ben valorat, amb 82 punts de 100 possibles, gràcies i sobretot, a que determina a qui va dirigit, els seus objectius i la garantia de la seva execució. També, que el projecte incorpora el contacte i coordinació amb serveis municipals, entitats, institucions i  empreses del sector, i s’engloba dins d’una estratègia o marc més general: el del reconeixement i millora de la pràctica professional en l’àmbit de la joventut. Per últim és té en compte que la proposta gaudeix d’un calendari, amb diferents activitats i accions durant aquest any, d’impacte en l’àmbit, i fomenta accions d’acompanyament i ocupabilitat de les i els joves.

Des de la seva presentació, al 20 de juny de 2013, la plataforma i el projecte ha comptat amb la col·laboració i suport econòmic de la Direcció General de Joventut, un any després s’afegeix la Diputació. Esperem que en el futur s’incorporin noves administracions, ja que la proposta té com a objectiu, entre altres, el de difondre criteris, eines tècniques i propostes metodològiques en el camp del treball amb la joventut, a través del coneixement i anàlisi de projectes qualificats com a bones pràctiques.

Resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions de la Diputació de Barcelona 2014, a entitats sense finalitat de lucre