Ja en tenim vint, i seguim creixent!

Notícies

Ja en tenim vint, i seguim creixent!

Amb la incorporació dels projectes Espai Jove – Art Total, de Tortosa, La Ciutat a Cau d’Orella, de Tarragona, i Kant per la igualtat, de la Ribera d’Ebre, hem arribat ja a la vintena de projectes inclosos a la plataforma de bones pràctiques en joventut.

Ja en tenim vint, i seguim creixent!

Amb la incorporació dels projectes Espai Jove – Art Total, de Tortosa, La Ciutat a Cau d’Orella, de Tarragona, i Kant per la igualtat, de la Ribera d’Ebre, hem arribat ja a la vintena de projectes inclosos a la plataforma de bones pràctiques en joventut. Les noves incorporacions les va decidir el Consell Avaluador de Bones Pràctiques durant els darrers mesos de 2015, i s’han penjat al web després de recollir el gruix d’informacions que contenen i de rebre les aportacions i opinions dels seus responsables tècnics.

Amb aquests tres nous projectes s’eixampla l’abast de la plataforma, tant per la seva extensió territorial com per l’enriquiment dels seus continguts. Entre els disset projectes que hi havia fins al moment no n’hi havia cap de les comarques del sud de Catalunya, però ara el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i el Tarragonès ja hi són ben representats. Tampoc no comptàvem amb cap projecte dedicat a les polítiques de gènere, i per això la inclusió de Kant per la igualtat és una bona notícia. La ciutat a cau d’orella afegeix a la diversitat de les temàtiques tractades el treball conjunt amb el patrimoni i la tradició literària oral, fet que demostra un cop més que no hi ha límits temàtics per a les polítiques de joventut. Finalment, l’entrada a la plataforma de Espai Jove – Art Total suposa la incorporació d’un sistema singular de cooperació entre les àrees municipals que treballen la cohesió social, el territori, la interculturalitat i, és clar, la joventut, a través d’una proposta de desenvolupament comunitari.

Els tres projectes van ser seleccionats després de valorar una vintena de propostes que van arribar per vies diverses a mitjan de 2015, i ja es pot anunciar que durant les properes setmanes s’ha d’iniciar el procés de revisió de dotze noves iniciatives. Això vol dir que, si mantenim els terminis previstos, abans de l’estiu de 2016 podrem comptar ja amb dos o tres nous projectes.

És interessant remarcar, d’altra banda, que s’està produint un canvi remarcable en la via d’arribada dels projectes. Durant els dos primers anys de vida de la plataforma, les propostes arribaven després d’intenses campanyes de difusió de l’associació de professionals de joventut, i en molts casos era necessari animar directament a persones o institucions presents al territori per tal de garantir la circulació constant de propostes, a partir del coneixement que cadascú té del seu entorn proper. Durant el darrer trimestre de 2015 i en els primers mesos de 2016, però, estem comprovant que ja no és necessari aquest estímul dirigit: les propostes són espontànies. Professionals de joventut suggereixen que es tinguin en compte projectes que ells coneixen, alguns postulen projectes aplicats des dels seus propis municipis, i arriben també propostes llançades per organitzacions associatives. Tot això coincideix amb un augment notable de les visites al web, de manera que podem parlar d’una certa normalització en l’ús de la plataforma, que s’està convertint a poc a poc en un referent d’interès i d’utilitat per als professionals del sector.

Cada cop rebem més confirmacions, d’altra banda, que la inclusió dels projectes a la plataforma té un efecte molt beneficiós a l’hora de defensar-los davant dels responsables polítics o tècnics de les administracions que en són titulars, de manera que actua com a garantia de qualitat per a aquelles persones que tenen un coneixement directe i pràctic de les polítiques de joventut. No cal ni dir que tot això és possible només gràcies al fet que els socis de l’AcPpJ i els usuaris de la plataforma fan un ús actiu de les seves possibilitats i que totes les aportacions, per petites que siguin, van fent créixer l’abast i influència d’una iniciativa que va néixer només després d’un esforç tècnic i col·laboratiu molt important.

Remarquem encara que aquest principi d’any s’han actualitzat les informacions i continguts del projecte Comarkalada, de la Noguera, i Lablearning, de Salt (un projecte europeu ja finalitzat), que en les properes setmanes s’actualitzaran els projectes Intervenció al carrer, de Lleida, Energy Control, que arriba arreu de Catalunya, Carretera i Manta, de Cambrils, Vila-Seca i Salou i BaumannLab, de Terrassa.