25/10 Jornada de bones pràctiques a Vilafranca: Equipaments juvenils, treballem el gènere?

Notícies

25/10 Jornada de bones pràctiques a Vilafranca: Equipaments juvenils, treballem el gènere?

Transversalitat de la perspectiva de gènere, coherència del projecte educatiu, prevenció de violències masclistes i lgtbifòbiques, diversitat sexual i de gènere, relacions sexoafectives, treball en xarxa i comunitari…

Jornada de bones pràctiques a Vilafranca: Equipaments juvenils, treballem el gènere?

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA (aforament limitat)

Quina ha de ser la funció d’un equipament juvenil? Ha de tenir un projecte pedagògic darrere? Com acompanyem als i les joves amb una perspectiva de gènere? Com dissenyem i desenvolupem polítiques de joventut que lluitin contra violències masclistes i lgtbifòbiques? Quin és el paper de les persones tècniques, informadores i dinamitzadores? Estem prou formades? Com promovem l’empoderament i la Participació juvenil al voltant del gènere i el feminisme? 

En aquesta jornada, en la que tindrem l’oportunitat de conèixer a fons una bona pràctica, ens endinsarem en la relació dels i les professionals de joventut amb joves, debatrem sobre el paper de la professió, el seu grau d’implicació, rellevància i compromís al voltant d’una temàtica específica: la inclusió de la perspectiva de gènere als equipaments juvenils. 

Amb la presentació de la bona pràctica Xarxa d’Espais Joves de Mataró, equipaments juvenils en clau de gènere.

L’horari previst serà el següent:

10:00h – Benvinguda institucional
10:20h – Presentació jornada, AcPpJ i el projecte de bones pràctiques
10:40h – Presentació de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró, equipaments juvenils en clau de gènere
11:40h – Descans amb refrigeri
12:00h – Debat i tancament

El 25 d’octubre a les 10:00h al Servei de Joventut de Vilafranca (Carrer de la fruita, 13, Vilafranca)

Seguiu i participeu a les xarxes amb #bpjoventut2018

Informació de les jornades de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut 2018

Jornada de bones pràctiques a Vilafranca: Equipaments juvenils, treballem el gènere?