Ancesa Jove

Projectes

Ancesa Jove

L’Ancesa Jove va néixer de la voluntat dels joves d’organitzar una revetlla de Sant Joan (d’aquí el nom Ancesa) per tots es joves de la comarca, el baix Segrià.

Ancesa Jove

Descripció general

A partir d’aquí es van constituir com associació i ha esdevingut un Projecte consolidat mancomunat de dinamització juvenil a la comarca. Els i les joves de l’associació dissenyen, organitzen i lideren una proposta d’activitats anual adreçada als i les joves, tot promocionant propostes artístiques locals de joves, creant espais de coneixença i cohesió, i enfortint l’arrelament al territori. 

La finalitat d’aquesta iniciativa, i tenint en compte els eixos de treball anteriors, rau en el fet de generar una estructura de treball juvenil vinculada al territori (àmbit rural) que treballi per al desenvolupament dels i les joves per mitjà d’una proposta d’activitats anual.

A la pràctica i al llarg de l’any això es tradueix en:

 • Proposta d’activitats de caràcter anual municipi a municipi vinculada a l’acció dels plans locals de Joventut.
 • Treball en xarxa en l’acció juvenil i l’Administració local.
 • Acció ANCESA JOVE – Programació d’activitats al llarg d’un cap de setmana (sempre en les dates properes a revetlla de Sant Joan). Inclou:
  • Fòrum d’alcades/esses i regidors/ores de Joventut.
  • Acció formativa en temàtiques vinculades al Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
  • Grups de treball.
  • Activitat lúdica de matí.
  • Activitat popular de tarda que deixi empremta en el municipi.
  • Acció conjunta dels i les joves.
  • Acció comunitària en el municipi.
  • Sopar popular.
  • Revetlla.
 • Activitats Ancesa Primavera i Ancesa Tardor.
 • Rutes guiades i/o caminades de coneixement del territori.
 • Altres.
Ancesa Jove

El projecte és totalment autogestionat per la mateixa Associació Juvenil Ancesa Jove, una macro-estructura juvenil integrada per associacions juvenils dels pobles, grups de joves o joves a títol individual. En total uns 30-40 joves formen part d’aquesta organització.

El 2019 l’Ancesa Jove va arribar a la V Edició.

Ancesa Jove

Moment Inicial – Any 2015 i any 2016:
L’Ancesa Jove neix de la necessitat juvenil de crear un esdeveniment vinculat a la revetlla de Sant Joan. La major part de municipis membres de l’Ancesa Jove no disposen d’aquesta activitat o bé en altres casos l’opció de revetlla que s’ofereix des dels ajuntaments no satisfà les necessitats dels i les joves. Aquests factors generen que els i les joves marxin fora del poble en aquestes dates. En aquests primers anys l’acció no és molt organitzada, manca estructura, projecte.

L’acció es duu a terme a Torres de Segre al 2015 i Montoliu de Lleida al 2016, municipis del Segrià, concretament de la zona coneguda com del Baix Segrià.

Moment Consolidació – Any 2017 i any 2018:
En aquests dos anys hi ha un fort creixement de l’esdeveniment vinculat a:

 • La creació de l’Associació Juvenil Ancesa Jove.
 • La creació dels convenis vinculants a cada municipi.
 • L’Ancesa Jove com a tal vol anar més enllà de la simple revetlla de Sant Joan i vol créixer en programa, activitats, continguts, incidència.
 • El motiu de l’acció rau en una lletra dels companys de Doctor Prats: “Junts, viatjant de poble en poble amb el ritme a cada pas”
 • El tècnic del Consell Comarcal del Segrià entra també a forma part i a esdevenir eina de suport i acompanyament.
 • Any 2017, Ancesa Jove a Albatàrrec, municipi del Segrià.
 • Any 2018, Ancesa Jove a Aitona, municipi del Segrià.
 • S’estructuren activitats vinculades al territori durant l’any:
  o Campionat Futbol Sala.
  o Caminades.
  o Jornades de formació.
  o Es crea l’Ancesa Primavera i Ancesa Tardor.
  o S’inclou en l’Ancesa Primavera un Concurs de Bandes. La Banda guanyadora entrar a formar part del cartell musical de l’Ancesa Gran.
 • Es genera un treball coordinat i es millora l’organització. Reunions de treball mensual, programació estable, temporització.

Es duen a terme activitats a Aitona, Puigverd de Lleida, Sunyer, Torres de Segre, Montoliu de Lleida, Albatàrrec, Alfés, Sarroca de Lleida.

Moment actualitat – Any 2019:

L’Ancesa Jove va arribar als 5 anys, amb l’organització de l’última Ancesa Jove abans de la pandèmia. L’Ancesa Jove va tenir lloc a Maials, on es van organitzar una formació sobre dinamització juvenil, cercaviles amb grallers i gegants, un vermut, la creació d’un mural i finalment, la foguera d’Ancesa Jove amb sopar popular i una nit de concerts. La jornada va arreplegar a més de 1.000 persones, mostrant l’exit i les valoracions positives per part dels participants.

A més a més, durant el 2019, també es va celebrar la caminada ANCESA JOVE a Albatàrrec i la Ancesa Primavera 2019 a Seròs per a organitzar les activitats de la jornada a Maials al juny. 

A causa de la pandèmia de la COVID-19, la comarca del Segrià va sofrir diferents confinaments comarcals, així com 4 confinaments municipals; que va impedir la celebració de l’Ancesa Jove el 2020 a Seròs i l’Ancesa Jove del 2021. Des d’aleshores, han sorgit dos riscos de cara a futures edicions de l’Ancesa: afectacions derivades de la situació d’actualitat pel projecte així com el relleu generacional dins l’Ancesa Jove per a l’organització i l’éxit en la planificació del projecte. 

El pressupost anual contempla totes les despeses vinculades a l’esdeveniment de l’Ancesa Jove en les dates de la revetlla de Sant Joan. I després cada activitat disposa d’una dotació determinada, tenint en compte que el gruix del pressupost depèn també, en part, del municipi que acull l’Ancesa Jove aquell any.

Ex: ANCESA JOVE any 2018 a Aitona

Consell Comarcal del Segrià
Fòrum Alcaldes/esses i formació300 €
Acció Creu Roja Punt Info Som.Nit250 €
Servei Bus Nocturn950 €
Mural Ancesa Jove600 €
Municipis ANCESA JOVE via Conveni
Revetlla i Festa ANCESA JOVE14.250 €
Diputació de Lleida via finançament ANCESA JOVE
Altres i logística1.200 €
Cercavila Batucades0 €
Vermouth Elèctric0 €
ANCESA JOVE
Holly Party300 €
Sopar Popular800 €
Total 18.650 €

El finançament és tant públic com privat. Públic perquè tots els municipis que formen part del projecte hi col·laboren econòmicament (a través d’un conveni), el Consell Comarcal assumeix alguns serveis (com per exemple, l’autobús de poble a poble) i a la Diputació se li demana finançament en format subvenció. I privat, perquè hi col·laboren també patrocinadors locals.

La titularitat del projecte recau en tot moment en el col·lectiu de l’ANCESA JOVE. L’entitat la formen representants de cada poble ja siguin membres d’entitats o col·lectius o joves a títol individual. Actualment una trentena de joves formen l’entitat Ancesa Jove.

La resta dels ens que intervenen ho fan a tall de suport:

 • Consell Comarcal del Segrià per mitjà del Servei Comarcal de Joventut – Suport tècnic, contactes, organització programa i finançament.
  • Tècnic referent de joventut.
 • Coordinació Territorial de Joventut a Lleida – Suport i contactes
  • Referent projecte territori.
 • Diputació de Lleida – Imatge, difusió, suport econòmic.
  • Referent polític món local.
 • Ajuntaments vinculats a l’Ancesa Jove – Necessitats, infraestructures i finançament.
  • Alcaldes/esses i regidors/ores de Joventut

El projecte s’adreça a tots els joves del Segrià (de 15 a 29 anys), que suposen aproximadament el 15,5% de la població, i específicament als nois i noies dels municipis que cada any acullen l’esdeveniment de l’Ancesa Jove i ajuntaments que en formen part.

El projecte s’adreça també a les entitats del municipi acollidor, alcaldes/esses i regidors/ores, teixit associatiu, tècnics i tècniques de joventut locals i comarcals.

I el projecte pretén, també arribar fins al conjunt de la població, per transmetre una visió positiva dels i les joves.

El projecte de l’Ancesa Jove és eminentment jove ja que va néixer per iniciativa juvenil i són les mateixes persones joves que en formen part que creen, proposen, dissenyen i impulsen el programa d’activitats juvenils anual per la comarca. Actualment una trentena de joves formen part de l’associació.

Aquests es troben de forma regular un cop al mes, i ho fan en format assemblea. A més, tres cops a l’any obren les reunions i convoquen a tots els agents implicats en el projecte (representants polítics, tècnics municipals i comarcals…). Amb aquests agents, igualment, estan en contacte constant i estan al cas del disseny, implementació, avaluació i reorientacions del projecte. Finalment, també es realitza una reunió informativa anual i una de retorn.

L’Ancesa Jove ja és en sí mateixa una associació. I per tant l’ànima del projecte és associativa. Alhora, a través de les persones joves que hi formen part s’articula la participació de les associacions juvenils des diferents municipis. Així doncs, hi ha decisions que es vehiculen fent partícip a les associacions juvenils del territori fent arribar el tema a treballar a través dels joves participants de l’Ancesa Jove.

La coordinació territorial i la cooperació institucional són claus en aquest projecte. Es coordinen en diferents nivells entre joves i joves associats, i els diferents ajuntaments que hi participen.

En aquest projecte treballen de la mà l’Associació Juvenil ANCESA JOVE, el Consell Comarcal del Segrià per mitjà del Servei Comarcal de Joventut, la Diputació de Lleida, la Coordinació Territorial de Joventut de Lleida, 13 Ajuntaments en acció mancomunada de la comarca del Segrià i 13 entitats juvenils de la comarca del Segrià.

L’avaluació del projecte compta sempre amb les següents instàncies:

 • Ajuntament que acull l’activita
 • Grups o col·lectius de joventut participants
 • Estructura de l’Ancesa Jove
 • Entitats del municipi
 • Tècnic comarcal

En l’avaluació del projecte es tenen sempre en compte:

 • Participació en el fòrum d’alcaldes i regidors
 • Nombre de participants / assistents als actes
 • Nombre d’entitats juvenils representants
 • Nombre de joves beneficiaris del projecte
 • Funcionament organitzatiu
 • Grau de satisfacció
 • Aspectes forts/aspectes febles de cada acció

Amb la informació recollida s’elabora un informe de l’acció.
Aquesta avaluació té diferents moments:

 • Moment 1: Previsió inicial
 • Moment 2: Previ a ANCESA JOVE
 • Moment 3: Retorn i orientacions.

Al llarg de l’any hi ha sempre tres reunions de caràcter conjunt on intervenen:

 • Ajuntaments vinculats a l’ANCESA JOVE.
 • Grup de joves de l’Ancesa Jove.
 • Tècnic referent comarcal.

Hem triat aquest projecte perquè és un clar exemple de consolidació d’un projecte amb sentit que neix de la mateixa joventut. Va ser una iniciativa jova la qual poc a poc es va anar fent gran i es va consolidar com a projecte en sí mateix i a nivell estructural, amb la creació de l’associació Ancesa Jove, per exemple. Alhora aquest projecte ha esdevingut clau en l’articulació i la vertebració de les polítiques locals de juventut de molts municipis i de la comarca, abordant qüestions com l’arrelament juvenil al territori, la cultura i l’oci, la Participació juvenil, l’enfortiment de l’associacionisme i l’autonomia i empoderment, entre d’altres. I tot partint, com dèiem, d’una iniciativa dels mateixos joves.

 1. Projecte eminentment jove: Es tracta d’un projecte nascut dels joves i adreçat a la població jove. I on es desenvolupen les seves habilitats de gestió, autonomia, coordinació i presa de decisions.
 2. Arrelament juvenil: És un projecte que amb les seves accions concretes aborden una qüestió que preocupa a moltes poblacions del territori que és l’arrelament juvenil. Aquest projecte ataca de forma directa aquesta qüestió i proposa solucions.
 3. Interacció i incidència: es tracta d’un projecte on es reforça el diàleg entre la població jove, i l’estructura política i tècnica. Així la població jove té incidència real en les polítiques que els afecten i els són pròpies.
 4. Capacitat de decisió i fer política: sovint la Participació juvenil es materialitza a través de consultes i demandes d’opinió i, en aquest cas, els joves exerceixen el seu dret de participació de forma global i àmplia, no només com a font d’opinió i informació, sinó com a agents que prenen decisions i les executen.
 5. Autogestió: es tracta d’un projecte que va néixer de la voluntat juvenil i es va articular des de la base essent ells i elles qui feien la proposta i la tiraven endavant, sense el recolzament posterior i més institucionalitzat que reben actualment, quan ja porten V edicions.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.

No disposem d’informació per aquest apartat.