Notícies i recursos

Tècnic animador-dinamitzador de joves del Prat de Llobregat

Busquem una persona amb perfil de tècnic animador-dinamitzador de joves.

Es tracta d’una feina per estar en contacte directe i quotidià amb els/les joves de la ciutat. És el treball al costat dels joves i executant de manera directa programes i accions, garantint un treball de proximitat.

 

Requisits:

• Titulació mínima: Batxillerat superior / Formació Professional de 2n grau o equivalent

(cicles formatius de grau superior)

• Coneixement de la llengua catalana (nivell C) i castellana, a nivell oral i escrit

Es valorarà:

• Aptituds

– Capacitats relacionals i de dinamització

– Iniciativa, innovació i desenvolupament de noves propostes

– Treball en equip

• Coneixements

– Office, TIC’s i Internet 2.0

– Gestió econòmica (control pressupostari del servei)

– Coneixement ciutat (serveis, recursos, moviment associatiu i jove)

• Experiència

– Dinamització de col2lectius i/o activitats

– Activisme en tecnologies de la informació

– Formació específica en l’àmbit de joventut

– Trajectòria de caràcter participatiu com a jove

 

Tasques a desenvolupar:

• Dinamització juvenil:

o Estudiants dels centres d’educació secundària (i grup de corresponsals dels

instituts), desenvolupant el projecte PIDCES

o Al territori i espais de socialització

o Entitats juvenils (suport activitats, assessorament, estímul de les dinàmiques

associatives i participatives)

• Posar a l’abast de tots els/les joves de la ciutat una informació relativa a tots els

àmbits del seu interès: estudis, treball, participació, habitatge, cultura, salut, oci,

turisme

• Elaborar la documentació necessària (memòries, indicadors, subvencions, etc)

• Treball en coordinació amb la tècnica de joventut i la direcció del centre

 

Oferim:

• Jornada 37,5h/set (horari de matins i tres tardes, amb una certa flexibilitat)

• Contracte per suplència de maternitat fins 15 setembre i prorrogable per la figura

d’educador/a d’espais oberts dins el projecte del Pla Local de Joventut.

• Incorporació 1 de setembre

• Retribució aprox. de 19.000 € bruts anuals per 12 pagues

 

Procés de selecció: Enviar currículum a indicant la referència:

PRAT