Com incidir en l’èxit educatiu de les persones joves des de les polítiques locals de joventut?

guia-estrategies-millora-edDurant el curs 2014-2015, la Direcció General de Joventut va elaborar aquesta guia, per aquells professionals, càrrecs electes o entitats que volen incidir en la trajectòria educativa dels i les joves catalans.
A través d’un procés de treball col·laboratiu, amb la implicació de moltes persones, la guia és centra només en l’àmbit de l’educació formal, bàsicament en l’acompanyament a l’escolarització i a la transició escola-treball. L’assoliment de l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves és l’objectiu dels esforços realitzats en la seva elaboració, difusió, acceptació i aplicació per part dels agents implicats en el dia a dia de la població jove.
En el context local, i gràcies a l’anàlisi de la realitat juvenil, es detecta amb més detall com els dèficits educatius de les persones joves afecten el seu futur i com gràcies a projectes i estratègies de millora educativa i de proximitat i suport a la trajectòria educativa dels joves es pot revertir aquestes situacions.
La guia es pregunta sobre quin paper pot desenvolupar la política local de joventut en la millora de la trajectòria educativa i de la transició escola-treball de les persones joves, com es poden implicar les àrees de joventut en la millora de l’escolarització dels joves des de fora de l’aula i des d’un acompanyament extern al sistema educatiu o si són vàlides les nostres pròpies eines (en bona part, metodologies socioeducatives) per millorar la trajectòria educativa dels i les joves.
Guia d’estratègies de millora educativa. Com incidir en l’èxit educatiu de les persones joves des de les polítiques locals de joventut?
Sòcies, socis, aquesta guia la trobareu també a la secció de Documentació del vostre intranet.

Curs online sobre les claus de les polítiques de joventut

Del 9 de novembre al 20 de desembre l’Escola EFA (Escola de Formació de l’ACELLEC) organitza la segona edició d’aquest curs online amb continguts clau en política de joventut, criteris d’intervenció que faciliten la presa de decisions quan s’executen programes de joventut, eines per integrar els programes de joventut a la resta d’àmbits d’intervenció pública i arguments tècnics per defensar-los, contrastant els teòrics i la realitat, a partir de l’anàlisi de casos de bones pràctiques, extrets de la plataforma i projecte de l’AcPpJ.
Les clausOn comencen i on acaben les polítiques de joventut? Quan ens falten els diners, com ho fem per triar els programes més necessaris? Quins han de ser els criteris prioritaris en les nostres intervencions? Què aporten els programes de joventut a les polítiques socials, a les polítiques culturals o a les polítiques d’ocupació? Com s’ha de posicionar un professional de joventut en les polítiques públiques?
Aquestes i altres preguntes són les que el curs respon. Us recomanem la inscripció, amb un descompte especial per a sòcies i socis de l’AcPpJ.
Més informació i inscripcions