Notícies i recursos

Monitor/a per el projecte "Fem Ponts a l'IES" a escoles de primària de l’Hospitalet de Llobregat

El Club d’esplai la Florida de l’Hospitalet de Llobregat cerca Monitor/a per el projecte "Fem Ponts a l’IES" a escoles de primària.

Breu descripció del projecte: programa d’acció integral que pretén fer un acompanyament educatiu a l’itinerari escolar i personal de l’alumnat que prepara el pas de l’educació primària a la secundària i que, alhora, viu el canvi evolutiu cap a l’adolescència.

Competències a desenvolupar: habilitats socials, reforç escolar, socialització de grups, conaixament dels recursos de l’entorn,etc.

D’una banda:8 hores setmanals: tres dies a la setmana (encara per concretar) de 16:30 a 18:30 (intervenció directe amb infants) + 2 h de coordinació/programació/formació (horari a definir) a Hospitalet de Llobregat. D’altre banda: 8 hores setmanals, dilluns, dimarts i dimecres de 17:00 a 19:00 hores, més dues hores de coordinació.

El sou és el que es marca a la categoria de monitor en el conveni de lleure.

Perfil: Noi/a de 20 a 30 anys / que estigui cursant o titulat en l’àmbit de l’educació formal / que tingui experiència i interès en el treball amb grups d’infants / que tingui disponibilitat i es pugui comprometre durant un curs sencer / que tingui un alt domini de llengua catalana.

Data límit de presentació de CV’s: 13/01/2012

Més informació: / 93 55 14 973 / http://www.esplai.org/florida/