La plataforma viatja fins a Gijón

Notícies

La plataforma viatja fins a Gijón

El proper cap de setmana realitzarem una ponència als Encuentros Internacionales de Juventud Cabueñes 2014, que tenen lloc com cada any a Gijón, per explicar el projecte Bones pràctiques en l’àmbit de la Joventut i participar en diverses taules de debat i tallers professionals.

Encuentros Internacionales de Juventud Cabueñes 2014

La organització ha convidat l’AcPpJ a participar-hi per conèixer de primera mà aquesta plataforma i posar a debat els criteris amb què treballem.

La d’enguany serà la XXXIIa edició d’aquesta trobada internacional, referència tècnica de primer nivell per a les polítiques de joventut al conjunt de l’Estat espanyol. Els organitzadors es pregunten aquesta vegada cap a on van les polítiques de joventut a Europa i han programat cinc àmbits de treball ben específics. Podeu trobar tota la informació en aquest enllaç.

El quart àmbit del encuentro s’anomena Políticas de Juventud en épocas de crisis, i és justament en aquest apartat que ens han demanat que expliquem les bases del nostre projecte. S’interroguen sobre les característiques de les polítiques de joventut en entorns desfavorits i amb pocs recursos, i tenen el màxim interès a descobrir instruments d’anàlisi de projectes reals per buscar sortides pràctiques a les situacions de precarietat.

El coordinador d’aquest àmbit de treball és Gabriel Navarro, cap del centre Informajoven, del Servei de Joventut de l’ajuntament de Murcia, un bon amic de l’associació catalana de professionals, amb el qual hem tingut oportunitat de col·laborar i compartir coneixements nombroses vegades. Navarro va demanar a l’AcPpJ que preparés una ponència per explicar la nostra plataforma de bones practiques amb la inteció que poguéssim aportar elements d’anàlisi i reflexió sobre el moment actual de les polítiques de joventut.

L’encarregat de realitzar la ponència serà Pep Montes, coordinador del projecte de bones pràctiques. La seva intervenció tindrà lloc el darrer dia de los encuentros, el dilluns 13 d’octubre. Un cop finalitzada la seva intervenció els participants realitzaran un treball pràctic amb tallers temàtics i espais de debat.

La nostra plataforma, per tant, continua eixamplant el seu àmbit d’actuació, i comença a ser reconeguda com un element interessant per promoure la reflexió, per millorar el coneixement de les nostres polítiques, i per aventurar camins de futur.