Crida a la recollida de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut

Notícies

Crida a la recollida de bones pràctiques en l’àmbit de la joventut

Del 13 d’octubre de 2016 al 31 de gener de 2017, obrim convocatòria per a la recollida de noves propostes i nous projectes interessants per a joves.

Crida a la recollida de bones pràctiques en l'àmbit de la joventut

Us demanem que ens ajudeu a trobar nous projectes de bones pràctiques. Actualment la plataforma aglutina fins a 20 propostes, seleccionades per l’Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut amb l’ajuda d’un Consell Avaluador constituït per diversos experts. La plataforma és una eina per a professionals i un projecte que reconeix la bona feina feta d’aquests.

La convocatòria s’adreça a tot tipus de professionals, entitats, administracions o empreses que treballen en joves. Podeu proposar-nos els vostres projectes o els d’altres que cregueu bons per al sector.

Amb tots els projectes que recollim, es farà una comprovació inicial del compliment dels cinc requisits necessaris per formar part de la plataforma. Posteriorment el Consell Avaluador realitzarà una primera valoració de les propostes, i decidirà de quines d’elles cal sol·licitar una ampliació de la informació. Durant la primavera, el mateix Consell valorarà la informació recollida per triar finalment quins projectes s’incorporen a la plataforma. Per fer la tria es tindran en compte els 30 criteris de bones pràctiques.

Per participar només cal que conegueu alguna proposta que creieu d’interés pel sector, per l’àmbit de la Joventut o el treball en joves, i ens la feu saber abans del 31 de gener omplint aquesta fitxa* i enviant-la a .

*Aquesta és una fitxa en la qual heu d’especificar les dades bàsiques per a proposar projectes (denominació del projecte, institució titular, nom i cognoms del responsable tècnic, telefòn i email de contacte i una breu descripció del projecte).

Fitxa proposta projecte bones practiques 2016-17